Tim
Naši ljudi
Dr Dejan Jovanović
Upravnik Centra
Biografija
Dr Nemanja Lojanica
Konsultant
Biografija
Dr Goran Bošković
Konsultant
Biografija
Dr Mladen Josijević
Konsultant
Biografija
Dr Marija Gačić
Projekt Menadžer
Biografija
Milica Kaplarević
Asistent
Biografija
Naši osnivači i partneri