Vesti i Događaji
Poslednje vesti i događaji
24.04.2024.

POZIV ZA KOMPANIJE

U okviru pilot programa "Korporativno upravljanje ugljenikom 2024", Centar za zelenu ekonomiju nudi besplatne konsalting usluge za najviše 10 kompanija/MMSP iz oblasti korporativnog upravljanja ugljenikom (KUU).

Cilj KUU je da pomogne kompanijama/MMSP da analiziraju i obračunaju sopstvene emisije ugljenika.

Konsultanti Centar za zelenu ekonomiju će izabranim kompanijama pružiti besplatnu uslugu procene i obračuna količine GHG emisija i strukturirati date podatke prema standardizovanom GHG protokolu. Pružanje usluga KUU u okviru ovog poziva će biti sprovedeno kao pilot projekat za obučene konsultante Centar za zelenu ekonomiju.

Nakon pilot faze projekta, buduće usluge KUU više neće biti besplatne. Stoga je ovo jedinstvena prilika za Vašu kompaniju/MMSP da učestvuje u ovom Programu.

Prijavu pregleda stručna komisija sastavljena od predstavnika CZE, GIZ-a i eksternih eksperata.

Prijavite se OVDE! (Link)

LinkedIn - Centar za zelenu ekonomiju
13.04.2024.

UPRAVLJANJE UGLJENIKOM -
Obuka za konsultante

Centar za zelenu ekonomiju Univerziteta u Kragujevcu organizovao je u periodu od 08. do 12. aprila2024. obuku za konsultante za Upravljanje ugljenikom, u okviru projekta finansiranog od straneNemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ.

Predavači koji su realizovali obuku suprofesori fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i to: dr Dejan Jovanović i dr Nemanja Lojanica sa Ekonomskog fakulteta, dr Goran Bošković i dr Mladen Josijević sa Fakulteta inženjerskih nauka.

Gostujući predavači poslednjeg dana bili su Ema Petrović iz Centra za digitalnu transformaciju i Tanja Lindell is Responsible Business Hub Privredne komore Srbije, koja je strateški partner Centra odosnivanja.

Obuku je pohađalo deset polaznika, koji su dobili sertifikate o odslušanoj obuci, a biće uključeni u radCentra kao konsultanti za pilot kompanije sa kojima će raditi na upravljanju ugljenikom.

Na ovaj način Centar za zelenu ekonomiju širi svoju bazu konsultanata u skladu sa potrebama tržišta,a sve u cilju kako bi pomogao sektoru MMSP i velikim kompanijama da se što efikasnije prilagodezahtevima tržišta koji se odnose na poslovanje u skladu sa principima zelene ekonomije.

U narednomperiodu Centar za zelenu ekonomiju planira objavljivanje poziva kompanijama da se prijave da bududeo pilot projekta za upravljanje ugljenikom.

27.02.2024.

Otvoren poziv za konsultante: UPRAVLJANJE UGLJENIKOM - 2024

Centar za zelenu ekonomiju gradi mrežu konsultanata koja će biti podrška MMSP na putu zelene transformacije i dekarbonizacije.

Poziv je otvoren od 27.02.2024. do 10.03.2024.

Podnosilac prijave treba da dostavi sledeće informacije i podatke:
1.  Motivaciono pismo
2.  Curriculum Vitae
3.  Profesionalno iskustvo i preporuke (uključujući list referenci)
4.  Sertifikat o dobroj nameri

Detaljnije informacije se nalaze u pozivu:

Preuzmite poziv sa ovog linka DOWNLOAD

LinkedIn - Centar za zelenu ekonomijuLinkedIn - Univerzitet u KragujevcuEkonomski fakultet u Kragujevcu
31.01.2024.

Održana panel diskusija „Izveštavanje o održivom razvoju u funkciji dekarbonizacije poslovanja i odgovornog upravljanja otpadom i otpadnom energijom

U utorak, 30. januara 2024. godine, na Ekonomskom fakultetu održana je panel diskusija pod nazivom „Izveštavanje o održivom razvoju u funkciji dekarbonizacije poslovanja i odgovornog upravljanja otpadom i otpadnom energijom“ u organizaciji Centra za zelenu ekonomiju Univerziteta u Kragujevcu.
Događaj je otvorio prof. dr Dejan Jovanović, upravnik Centra. Na samom početku, prisutne su pozdravili prof. dr Vladimir Ranković, prorektor za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Kragujevcu, gospođa Johanna Wohlmeyer, predstavnica GIZ-a, i gospodin Saša Ćurčić, koordinator industrije Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga. Panel diskusija je bila podeljena u dve tematske celine: Dekarbonizacija poslovanja i izveštavanje o održivosti – izazov za računovodstvenu profesiju (Panel 1) i Odgovorno upravljanje otpadom i otpadnom energijom u kontekstu cirkularne ekonomije (Panel 2). Na Panelu 1 izlagači su bili predstavnici kompanija Ernst&Young Srbija, Foruma za odgovorno poslovanje, Smart kolektiv, e:Odraz i Bosis Valjevo. Na Panelu 2 izlagači su bili predstavnici JKP Šumadija, kompanije TTI Group d.o.o. Beograd i Fakulteta inženjerskih nauka Kragujevac. Na panelu je bilo reči o izazovima sa kojima se susreću kompanije prilikom koncipiranja izveštaja o održivom razvoju (nefinansijskih izveštaja), ESG performansama, problemima obračuna karbonskog otiska, CBAM i problemima u koncipiranju izveštaja, reviziji nefinansijskih izveštaja, načinima za razvoj i implementaciju strategije efikasnog upravljanja otpadom i otpadnom energijom, kao i o tome šta je to što kompanije očekuje u narednom periodu. Učesnici panela su eksperti u oblasti cirkularne ekonomije, nefinansijskog izveštavanja i upravljanja otpadom.
Događaj je okupio predstavnike akademske zajednice, Privredne komore Srbije, studente, kao i predstavnike malih, srednjih i velikih kompanija koje se suočavaju sa izazovima u procesu zelene transformacije i prilagođavanju poslovanja ciljevima održivog razvoja. Panel je organizovan kao deo projekta koji finansira Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju – GIZ. Pored GIZ-a, organizaciju događaja su podržali Privredna komora Srbije, Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Trnava promet doo i Prava Priča 23 Kragujevac. Centar za zelenu ekonomiju Univerziteta u Kragujevcu zahvaljuje studentima studentskog kluba „Aktiva“ koji su kao volonteri učestvovali u organizaciji događaja.

Univerzitet u Kragujevcu
15.12.2023.

Radionica „Ključni izazovi za privredu na putu zelene transformacije – CBAM, dekarbonizacija, ESG, Due Diligence, monitoring i izveštavanje”

U petak, 15.12.2023. godine, u prostorijama Regionalne privrdne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga organizovana je radionica „Ključni izazovi za privredu na putu zelene transformacije- CBAM, dekarbonizacija, ESG, Due Diligence, monitoring i izveštavanje”. Aktivno učešće u radionici uzeli su i predstavnici Centra za zelenu ekonomiju dr Dejan Jovanović i dr Nemanja Lojanica.

Kragujevac - Privredna komora Srbije
14.12.2023.

Održana konferencija za medije i radni sastanak sa predstavnicima GIZ-a

Povodom predstavljanja Centra za zelenu ekonomiju Univerziteta u Kragujevcu u prisustvu predstavnika GIZ-a, Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga i Univerziteta u Kragujevcu, 14.12.2023. godine, je održana konferencija za štampu. Nakon konferencije, usledio je radni sastanak posvećen pripremi plana za implementaciju projekta koji je Centru odobren i finansiran od strane GIZ-a, kao i definisanju ciljeva Centra za 2024. godinu. Sastanku su prisustvovali predstavnici GIZ-a: Juergen Kappenmann, Johanna Wohlmeyer i Patrick Zuell, i predstavnici Univerziteta u Kragujevcu: prof. dr Nenad Filipović, prof. dr Vladimir Senić, dr Dejan Jovanović, dr Nemanja Lojanica, dr Goran Bošković, dr Mladen Josijević, dr Marija Gačić i Milica Kaplarević.Projekat se realizuje u periodu od 16.10.2023. godine do 31.12.2024. godine, i ima za cilj da pomogne da Centar postane regionalni centar znanja, koji će, s jedne strane, podržati akademsku zajednicu u razvoju disciplina u vezi sa zelenom ekonomijom, a s druge strane, razviti portfolio usluga od značaja za privatni sektor, konsultante, i druge relavantne stejkholdere. Tim Centra je u proteklom periodu prošao obuku „Obračun i upravljanje ugljenikom na nivou kompanije” realizovanu od strane nemačke konsultantske kuće ADELPHI, kao i brojne druge radionice i obuke organizovane od strane PKS, RBH i GIZ-a. U 2024. godini, Centar će organizovati obuku za šest konsultanata za obračun ugljeničnog otiska, 10 kompanija će biti deo pilot projekta za obračun CO2, planirani su brojni paneli, radionice i predavanja eminentnih predavača iz zemlje i inostranstva na temu upravljanja emisijom CO2.

Univerzitet u KragujevcuLinkedIn

Centar za zelenu ekonomiju u medijima:

Kragujevac.bizRadio Televizija Kragujevac (RTK)
01.12.2023.

Panel „Uključivanje održivosti u obrazovanje u oblasti računovodstva i revizije”

Na Akademiji strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Valjevo, 01.12.2023. godine, održan je panel „Uključivanje održivosti u obrazovanje u oblasti računovodstva i revizije”. Učesnici panela su bili predstavnici akademske zajednice iz zemlje i inostranstva: prof. dr Snežana Knežević (Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu), prof. dr Neda Vitezić (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci), prof. dr Jozefina Beke-Trivunac (Alfa BK univerzitet), dr Edin Glogić (FINRA Univerzitet Tuzla), kao i predstavnici privrede: Marija Pantelić (Bosis Valjevo), Aleksandra Tanasković (EY Srbija), Vidosava Džagić (PKS – PK Beograd). Na panelu je učestvovao i dr Dejan Jovanović koji je u okviru svog izlaganja predstavio aktivnosti Centra za zelenu ekonomiju u proteklom periodu, kao i planove Centra za naredni period. Pored toga, dr Jovanović je istakao da Univerzitet u Kragujevcu i Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu u skladu sa potrebama tržišta razvijaju nastavne planove i programe i usklađuju ih sa globalnim svetskim trendovima kada je u pitanju zelena ekonomija i njeno uključivanje u oblasti računovodstva i revizije.

YouTubeLinkedIn
22.11.2023.

Okrugli sto „Globalni izazovi i zelena tranzicija Republike Srbije”

U Vrdniku je 22.11.2023. organizovan Prvi okrugli sto „Globalni izazovi i zelena tranzicija Republike Srbije” u organizaciji Edukons Univerziteta, a u okviru projekta Cirkularna ekonomija kao model razvoja koji formira novi identitet Republike Srbije, finansiranog od strane Fonda za nauku Republike Srbije.Na okruglom stolu je učestvovaali dr Marija Gačić i dr Dejan Jovanovic koji je u okviru svog izlaganja predstavio aktivnosti i tim Centra za zelenu ekonomiju. Dr Jovanović je istakao da je misija Centra da put zelene tranzicije MSP i velikih kompanija učini jednostavnijim i omogući im da posluju u skladu sa ciljevima održivog razvoja.

EDUCIRCYouTubeEkonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
02.11.2023.

Obuka „Priprema industrije u vezi primene Uredbe o prekograničnom prilagođavanju cene ugljenika: CBAM za aluminijum, gvožđe/čelik – ključna pitanja, zahtevi, obaveze”

Predstavnici Centra za zelenu ekonomiju dr Dejan Jovanović i dr Nemanja Lojanica učestvovali su 02.11.2023. godine na obuci „Priprema industrije u vezi primene Uredbe o prekograničnom prilagođavanju cene ugljenika: CBAM za aluminijum, gvožđe/čelik – ključna pitanja, zahtevi, obaveze” organizovanoj u prostorijama Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga u Kragujevcu.

Veliki ParkLinkedIn
17.10.2023.

Radionica „Upravljanje ESG rizicima i usklađivanje sa ESG regulativom”

U prostorijama Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog okruga u Kragujevcu 17.10.2023. godine organizovana je radionica „Upravljanje ESG rizicima i usklađivanje sa ESG regulativom”. Aktivno učešće u radionici uzeo je i predstavnik Centra za zelenu ekonomiju dr Dejan Jovanović, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta.

Responsible Business Hub
20-29.09.2023.

Učešće predstavnika Centra na obuci „Obračun i upravljanje ugljenikom na nivou kompanije”

Predstavnici Centra za zelenu ekonomiju dr Dejan Jovanović, dr Nemanja Lojanica, dr Goran Bošković i dr Mladen Josijević su u periodu od 20. do 29. septembra 2023. godine uspešno završili obuku za konsultante pod nazivom „Obračun i upravljanje ugljenikom na nivou kompanije (Carbon Management Service)” organizovanu od strane Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ. Obuku su realizovali predstavnici konsultantske kuće Adelphi.

26.06.2023.

Konferencija „Dekarbonizacija proizvodnje u Srbiji – slučaj korporativne klimatske akcije”

Predstavnici Centra za zelenu ekonomiju dr Dejan Jovanović i dr Marija Gačić su učestvovali na konferenciji „Dekarbonizacija proizvodnje u Srbiji – slučaj korporativne klimatske akcije” 28. juna 2023. godine u Beogradu. Konferencija je organizovana u okviru projekta Inicijativa za globalnu solidarnost (Initiative for Global Solidarity) od strane Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju- GIZ, Responsible Business Hub-a (RBH) i Nemačko-srpske privredne komore (AHK).

Responsible Business HubLinkedIn
Naši osnivači i partneri