Tim

Dr Mladen Josijević

Docent
Fakultet inženjerskih nauka
Univerzitet u Kragujevcu

Dr Mladen Josijević je zaposlen na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u zvanju docenta. Završio je master i doktorske studije na matičnom fakultetu na Katedri za energetiku i procesnu tehniku. Oblast njegovog istraživanja obuhvata obnovljive izvore energije, upravljanje energijom i energetsku efikasnost u domaćinstvima i industriji sa posebnim akcentom na korišćenje otpadne toplote i izbor optimalne tehnologije za njeno korišćenje. Objavio je 11 naučnih radova u uspešnim časopisima indeksiranim u Web of Science i ukupno preko 60 naučnoistraživačkih i konferencijskih radova. Učesnik je u realizaciji jednog naučnoistraživačkog projekta Ministarstva nauke Republike Srbije, dva međunarodna obrazovna TEMPUS/ERASMUS+ projekta i više međunarodnih i domaćih stručnih projekata. Recenzent je u više međunarodnih i domaćih naučnih časopisa. Član je organizacionog odbora naučnog skupa Sindikat mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS). Specijalnost mu je izvođenje energetskih pregleda i projektovanje mašinskih instalacija.

Naši osnivači i partneri