Tim

Dr Marija Gačić

Naučni saradnik
Institut za informacione tehnologije
Univerzitet u Kragujevcu

Dr Marija Gačić ima zvanje naučnog saradnika u oblasti ekonomskih nauka i zaposlena je na Institutu za informacione tehnologije Univerziteta u Kragujevcu. U Centru je angažovana kao projekt menadžer i poseduje iskustvo u vođenju i implementaciji EU istraživačkih projekata. Centar planira da aplicira na brojne pozive Evropske komisije, Ministarstava, ali i drugih institucija koje podržavaju koncept zelene ekonomije, kao i da se povezuje sa relevantnim partnerima iz zemlje i sveta koji su aktivni u ovoj oblasti.

Naši osnivači i partneri