Tim

Dr Dejan Jovanović

Vanredni profesor
Ekonomski fakultet
Univerzitet u Kragujevcu

Dr Dejan Jovanović je vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, predaje nastavne predmete Upravljačko računovodstvo, Računovodstvo troškova i Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine na osnovnim studijama, Strategijsko upravljačko računovodstvo i Budžetiranje i kontrola na master studijama, i Računovodstvo održivog razvoja i Integrisano upravljanje troškovima na doktorskim studijama. Odbranio je doktorsku disertaciju 2017. godine na temu „Upravljačko računovodstvena podrška procesu upravljanja zaštitom životne sredine”. Objavio je više od 55 naučnih i stručnih radova, a coautor je monografije „Integrisano izveštavanje – novi model korporativnog izveštavanja”. Član je Naučnog društva ekonomista Srbije, kao i član uredničkog odbora časopisa „Ekonomski signali” i „Management & Economics Research Journal”. Njegova interesovanja obuhvataju ekološko računovodstvo, nefinansijsko izveštavanje, ESG izveštavanje, integrisano izveštavanje, karbonsko računovodstvo, obračuni i upravljanje troškovima, te integrisano upravljanje troškovima.

Naši osnivači i partneri