Tim

Milica Kaplarević

Asistent
Fakultet inženjerskih nauka
Univerzitet u Kragujevcu

Milica Kaplarević, master ekonomista, zaposlena je na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i student doktorskih akademskih studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Od 2012. godine je učestvovala u realizaciji i administrativno-finansijskom monitoringu međunarodnih projekta iz programa FP7, IPA Adriatic, H2020, Erasmus plus i Horizon Europe, kao i nekoliko projekata finansiranih iz nacionalnih programa. Član je radne grupe za finansije u okviru međunarodnog projekta COST programa – BESTPRAC. Stekla je licencu ovlašćenog računovođe Saveza računovođa i revizora Srbije 2019. godine. Takođe, član je organizacionog odbora međunarodnih konferencija: SICAAI2023 (Kragujevac, 2023), SICAAI2022 (Kragujevac, 2022), BIBE2021 (Kragujevac, 2021), ICCB2019 (Beograd, 2019), FABULOUS2016 (Beograd, 2016), BIBE2015 (Beograd, 2015). Njene sfere interesovanja obuhvataju poslovne finansije, devizni rizik, računovodstvo, karbonsko računovodstvo, i ESG izveštavanje.

Naši osnivači i partneri